Consulent Schuldhulpverlening – koen. – Roermond

koen.

Wat jij doet

Als schuldhulpverlener bied jij ondersteuning aan mensen die kampen met financiële problemen en hierdoor in de greep van schulden zijn geraakt. Jij bent degene die hen begeleidt bij het in kaart brengen van hun financiële situatie en het opstellen van een doeltreffend schuldenplan. Je speelt een essentiële rol gedurende het gehele proces van schuldhulpverlening, van intake tot nazorg.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Voeren van intakegesprekken met cliënten en grondig analyseren van hun financiële situatie.
  • Opstellen van een gedegen schuldenplan en onderhandelen met schuldeisers.
  • Onderhouden van contacten met schuldeisers en andere relevante partijen.
  • Begeleiden van cliënten bij het vinden van passende oplossingen voor hun financiële problemen.
  • Bieden van coaching en ondersteuning aan cliënten om hun financiën weer op orde te krijgen.
  • Monitoren van de voortgang van het schuldhulpverleningstraject en indien nodig bijsturen.
  • Verzorgen van nazorg en het voorkomen van terugval.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: