Kwaliteitsmedewerker DIV – Continu Professionals – Roermond

Continu Professionals

Functieomschrijving

Deze gemeente in Limburg is voor de resterende maanden van 2023 op zoek naar een kwaliteitsmedewerker voor de documentaire informatievoorziening (DIV), onderdeel van het cluster Informatievoorziening. De kwaliteitsmedewerker heeft twee hoofdtaken:

1) De inrichting van processen en procedures toetsen en bijstellen (en in sommige gevallen nog ontwikkelen), met als doel de kwaliteit in de procesgang borgen. Voor deze taak is het nodig om:

 • De aard en frequentie te bepalen van door te voeren kwaliteitscontroles aan de hand van het vastgestelde Handboek Kwaliteit;
 • De uitvoering van kwaliteitscontroles te bepalen met behulp van de programma’s Cognos en het zaaksysteem de e-Suite;
 • De risicoklasse van een 70-tal openstaande zaaktypen te bepalen; 
 • Door middel van analyse van foutscores doen van aanbevelingen.
 • Om tijdigheids- en doelmatigheidsdoelstellingen te kunnen waarborgen dienen aanbevelingen gedaan te worden inzake de inrichting van werkprocessen.
 • Om medewerkers te coachen en ondersteunen op inhoudelijk niveau, op basis van de uitkomsten van de kwaliteitscontrole en de bewaking van de voortgang.
 • Periodieke rapportages op te stellen en de senior medewerker DIV te adviseren over de controlebevindingen met betrekking tot het individuele kwaliteitsniveau.
 • 2) De kwaliteit van de producten/processen binnen de afdeling beoordelen, en adviseren op mogelijke verbeterstappen. Hier voor je de volgende activiteiten uit:

 • Uitvoeren van een steekproefsgewijze kwaliteitscontrole van de werkprocessen op basis van het vastgestelde normenkader.
 • Terugkoppelen van procedurele en inhoudelijke foutscores naar de teamleider op inhoudelijk en procedureniveau.
 • Zorgdragen voor afhandeling van deze zaken binnen de geldende wettelijke en gemeentelijke tijdigheidseisen.
 • Op basis van bevindingen uit de controle, alsmede veranderende wet- en regelgeving, actualiseren van het vigerende normenkader.
 • Op basis van een stelselmatige analyse van de kwaliteitsbevindingen aanleveren van kwaliteitsgegevens ter bepaling van het individuele kwaliteitsniveau en bijbehorend toetsingskader van de medewerkers.
 • Bewaken van processen en procedures. 
 • Je werkt samen met en onder supervisie van de senior recordmanager DIV.

  Functie eisen

 • MBO+ denkniveau
 • Relevante opleiding (Bijv. LARM, SOD I + II)
 • Pragmatisme
 • Enthousiasme voor goede archivering
 • Kennis van zaaksystemen (pré), bij voorkeur E-Suite
 • Kennis van DIV specifieke kwaliteitszorg
 • Arbeidsvoorwaarden

  Het betreft een project voor 16-20 uur per week tot het einde van 2023. Deels thuiswerken is in overleg mogelijk.

  Het salaris voor deze vacature is marktconform, ingeschaald in salarisschaal 7 afhankelijk van opleidingsniveau en werkervaring. Zowel solliciteren voor een uitdaging op basis van loondienstverband alsmede als ZZP’er opdrachten zijn mogelijkheden waarin Continu Professionals je kan ondersteunen.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: