Manager Projectbeheersing – Waterschap Limburg – Continu Professionals – Roermond

Continu Professionals

Functieomschrijving

Als Manager projectbeheersing / plv Projectmanager ben je onderdeel van het projectteam Zuidelijk Maasdal en zorg je voor een optimale projectbeheersing en het continu transparant inzichtelijk hebben van sturingsinformatie voor het projectteam (IPM) op de aspecten. financiën, planning, scope, capaciteit, kwaliteit-, informatie- en risicomanagement. Je draagt bij aan de programma brede beheersing op de aspecten tijd-, geld- en risicobeheersing.

Je bent aanspreekpunt en sparringpartner voor de projectmanager en zorgt dat deze in control is. Je legt verantwoording af aan de projectmanager en ondersteunt deze bij de voortgangsoverleggen met de interne opdrachtgevers, de betrokken partners en eventuele derden.

Je bent operationeel plaatsvervanger voor de Projectmanager en daarmee help je de projectmanager met het inrichten van dit grootschalig vraagstuk waarin samenwerking met andere medeoverheden en uitvoeringsorganisaties nodig is. Je werkt mee aan het bouwen aan vertrouwen van alle betrokken partijen en stimuleert hen het beste resultaat te behalen.

Daarnaast vertegenwoordig je als Manager projectbeheersing / plv Projectmanager de WL / HWBP-WL belangen in het project en leg je richting het WL verantwoording af over de hoogwater veiligheidsopgave aan de programmadirecteur HWBP WL.

Als Manager projectbeheersing (MPB) / plv Projectmanager ben je verantwoordelijk voor:

 • de dagelijkse leiding van het projectbeheersingsteam (o.a. planner, risicomanager, adviseur, ondersteuner);
 • het integraal en tactisch / operationeel sturen op maximaal projectresultaat (projectdoelstellingen en de Kritische Succesfactoren);
 • het coördineren van het proces projectbeheersing incl. financiën voor subsidies en bijdragen van HWBP, DGRW, MIRT en derden. Ook draag je bij aan het review- en toetsproces;
 • het zorg dragen voor een optimale projectbeheersing en het continu transparant inzichtelijk hebben van sturingsinformatie voor het projectteam op de aspecten financiën, planning, scope, capaciteit, kwaliteit-, informatie- en risicomanagement. Dit betekent o.a. het tijdig signaleren van vertragingen (planning), overschrijdingen (financiën), onder- en/of overuitputting (capaciteit in- en extern + ingekochte producten) en risico’s en het doen van verbetervoorstellen, dan wel het (doen) realiseren van aanpassingen;
 • het coördineren van het proces voor de verschillende voortgangsrapportages. Ook de verantwoording (o.a. financieel), en het aanleveren van de informatie voor de voorjaarsnota en de begroting voor de verschillende partners horen hierbij;
 • het implementeren en beheren van het informatiemanagement;
 • het inrichten en (laten) verzorgen van interne kwaliteitsborging;
 • treedt je op als operationeel plaatsvervanger van de Projectmanager.
 • Functie eisen

  We zoeken een energieke Manager projectbeheersing / plv Projectmanager die stevig in de schoenen staat, iemand met ervaring in projectbeheersing in een complexe (bestuurlijke) omgeving, met een hands-on instelling, iemand, die goed kan omgaan met ambtenaren, projectmanagers en andere projectbetrokkenen.

 • Minimaal een HBO diploma, in een bedrijfskundige of relevante technische richting;
 • Minimaal 2 jaar ervaring als senior manager projectbeheersing opgedaan in de afgelopen 5 jaar aan overheidszijde op het gebied van projectbeheersing van grote, geïntegreerde multidisciplinaire en/of complexe infrastructurele projecten. Pré is ervaring bij HWBP-dijkversterkingsproject(en) en/of bij een waterschap, en/of in de planuitwerkingsfase;
 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring, waaronder projectbeheersing. Hiermee wordt bedoeld: alle aspecten van het vakgebied management projectbeheersing, dus financiële, plannings-, kwaliteits-, scope-, informatie- en organisatie-aspecten, en praktijkervaring met geïntegreerde, multidisciplinaire projectbeheersing en/of risicogestuurd werken;
 • Kennis en ervaring met financieel programmamanagement en het opstellen van integrale project- en programmarapportages in een bestuurlijke omgeving;
 • Kennis van en ervaring met het leveren van financiële input voor de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming op basis van overheidsplanning- en controlprocessen, financiële systemen en programma/projectadministraties waarbij het essentieel is een goede verbinding te leggen tussen de programma/projectinhoud en de vertaling naar de financiële functie;
 • Kennis en ervaring van de subsidieregelingen van het HWBP en/of MIRT en/of MiRT spelregelkader en/of in het (mede) opstellen van subsidieaanvragen en rapporteren richting de subsidient is een pré;
 • Je hebt een hands on mentaliteit: Integrale projectbeheersing van het programma is “jouw bijdrage aan hoogwaterveiligheid”;
 • Je bent in staat om kennis over te dragen en mensen te enthousiasmeren;
 • Je bent een stevige gesprekspartner op het niveau van het IPM-team, het programmateam en het HWBP; 
 • Je hebt een instelling die gericht is op samenwerken. Je bent een sparringpartner voor je collega’s. Je kunt je goed verplaatsen in anderen, zowel op individueel niveau als op het niveau van het team. Vanuit jouw functie kun je overtuigend adviseren, daar waar nodig ga je het gesprek aan om zaken te verduidelijken en transparant te maken;
 • Je beschikt over organiserend en analyserend vermogen en bent resultaatgericht.
 • Arbeidsvoorwaarden

 • Het salaris voor deze functie is marktconform schaal 13 (CAO waterschap).
 • Continu biedt jou de mogelijkheid tot zowel parttime als fulltime dienstverband bij een uitdagende werkgever!
 • Zowel solliciteren voor een uitdaging op basis van vast dienstverband alsmede ZZP (tijdelijke) opdrachten zijn de mogelijkheden waarin Continu je gaat ondersteunen.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: