Pracownik magazijn UPS – Start People – Roermond

Start People

Over de functieFirma UPS to znane amerykaÅ skie przedsiÄ biorstwo Å wiadczÄ ce usÅ ugi logistyczne dla swoich klientów. W magazynach UPS w Venlo funkcjonujÄ dwie gÅ ówne sekcje: D&L (Dystrybucja i Logistyka) oraz Healthcare. Pierwszy dziaÅ obsÅ uguje klientów z róÅ nych branÅ , gÅ ównie produkty duÅ ych marek z sektora elektrotechnicznego, takie jak Dell, Seagate czy Bang & Olufsen. DziaÅ Healthcare zajmuje siÄ klientami z sektora medycznego, oferujÄ c sprzÄ t do ratowania Å ycia, lekarstwa i szczepionki.Praca odbywa siÄ w róÅ nych godzinach, zaleÅ nie od dziaÅ u i konkretnego klienta, najczÄ Å ciej na zmianie dziennej od 7-16, 8-17, 9-18 lub 10-19. Pracodawca proponuje stawkÄ godzinowÄ w wysokoÅ ci €13,27 brutto oraz peÅ en etat.ObowiÄ zki pracy obejmujÄ róÅ norodne zadania, takie jak pakowanie produktów, zbieranie zamówieÅ za pomocÄ skanera, wózka EPT i innych, oraz przygotowywanie produktów do wysyÅ ki.Magazyny UPS znajdujÄ siÄ w Roermond oraz Herkenbosch.Wat we bieden

  • StawkÄ godzinowÄ w wysokoÅ ci €13,27 brutto,
  • Dodatek dojazdowy,
  • Dodatek wakacyjny w wysokoÅ ci 8,33%, wypÅ acany raz w roku,
  • PracÄ na dÅ uÅ szy okres z moÅ liwoÅ ciÄ otrzymania bezpoÅ redniej umowy od UPS (tijdelijk contract ->; direct contract)

Functie-eisen

  • MoÅ liwoÅ Ä pracy na peÅ en etat, 40 godzin tygodniowo (fulltime)
  • Komunikatywna znajomoÅ Ä jÄ zyka angielskiego,
  • Samodzielne dojazdy do pracy,
  • DoÅ wiadczenie w pracy magazynowej (orderpicker. magazijnmedewerker),
  • Zainteresowanie pracÄ na staÅ e.

Over het bedrijfFirma UPS to duÅ e przedsiÄ biorstwo logistyczne z wieloma filiami w Holandii, gÅ ównie w Venlo i Roermond

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: