Projectcoördinator – Mosam Techjobs – Roermond

Mosam Techjobs

Bedrijfsomschrijving

Onze opdrachtgever is een toonaangevende speler in deinfrastructuursector in Nederland. Het bedrijf is gespecialiseerdin het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van complexeinfrastructuurprojecten, variërend van wegenbouw en bruggen totwaterwerken en ondergrondse infrastructuren. Met een sterk accentop duurzaamheid en innovatie, richt onze opdrachtgever zich op hetleveren van kwalitatief hoogstaande oplossingen die bijdragen aande verbetering van de infrastructuur en het leefmilieu inNederland.

Functieomschrijving

In deze rol als Projectcoördinator ben jeverantwoordelijk voor:

 • Zorgen voor een effectieveplanning en organisatie van alle projectfasen om ervoor te zorgendat alles volgens schema verloopt;
 • Hetmonitoren van de voortgang van het project om ervoor te zorgen datdeadlines worden gehaald en problemen tijdig wordenaangepakt;
 • Onderhouden van contact metopdrachtgevers, aannemers, leveranciers en interne teams om ervoorte zorgen dat iedereen op de hoogte is van de projectstatus eneventuele wijzigingen;
 • Toezicht houden op hetprojectbudget en het uitvoeren vankostencalculaties;
 • Fungeren als hetaanspreekpunt voor teamleden en hen voorzien van de nodigeinformatie en middelen om hun taken uit tevoeren.

Functie-eisen

 • HBO werk- endenkniveau;
 • Ervaring in werkvoorbereiding encalculatie van infraprojecten;
 • Ervaring metRAW-projecten en bij voorkeur met contractvormen zoals UAV-GC enBouwteams;
 • Een analytische, pragmatische endoelgerichte houding;
 • Teamspirit, om samen metje team de projecten van begin tot eind te initiëren, begeleiden enafronden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris tussen € 3.000,00 en €4.500,00 per maand;
 • Secundairevoorwaarden volgens de CAO Bouw &Infra;
 • Ruimte voor zowelpersoonlijke als professionele ontwikkeling door verschillendeopleidingsmogelijkheden.

Lees hier meer

Deel deze vacature: