Frontoffice vergunningverlener omgeving – koen. – Roermond

koen.

Wat jij doet

  • Voorzien in informatie en adviseren van aanvragers omtrent de vereiste vergunningen en de aanvraagprocedure.
  • Ontvangen van vergunningaanvragen en zorgvuldig controleren van de volledigheid van ingediende documenten.
  • Coördineren van de afhandeling van de aanvraag binnen de organisatie, wat inclusief het raadplegen van andere betrokken partijen en afdelingen omvat.
  • Communiceren met de aanvrager over de voortgang van de aanvraag en eventueel vereiste aanvullende informatie.
  • Definitief beslissen over het verlenen of weigeren van de vergunning, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
  • Verschaffen van informatie aan relevante belanghebbenden omtrent de genomen besluitvorming.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: