GZ-psycholoog Arbeid – Matchpartner – Roermond

Matchpartner

Voor een organisatie in de regio Roermond zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog, die regie voert in de behandeltrajecten van werknemers die zich ziek gemeld hebben met psychische klachten. Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor werkbegeleiding en voert met enige regelmaat driegesprekken met werkgever en werknemer.

De cliënten zijn werkzaam bij grote overheidsinstellingen, in de zorg en zakelijke dienstverlening. Hoewel veel verzuim veroorzaakt wordt door somatische klachten, speelt gedrag, de omgang-met, een niet geringe rol. Vaak is er sprake van angstklachten, depressie en trauma.

Dankzij een goed geregisseerde, methodiek gericht op gedrag worden door de betreffende organisatie resultaten geboekt die positief opvallen. Voor deze vacature zoeken we een GZ-psycholoog Arbeid die clienten spreekt, diagnosticeert en supervisie van de behandeling biedt, naast:

  • Het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van behandelingen, in goed overleg met verwijzers en opdrachtgevers;
  • Input geven aan verdere professionaliteitsbevordering;
  • Een actieve deelname aan collegiale overleggen.

Tevens kan de GZ-psycholoog Arbeid zich bezig gaan houden met gespecialiseerde, individuele trajecten.

De werkzaamheden zijn zowel parttime (minimaal 24 uur per week) als fulltime uit te voeren. Salaris conform CAO GGZ, schaal 65.

Lees hier meer

Deel deze vacature: