Specialist verordeningen Roermond – Manpower – Roermond

Manpower

Hier ga je werken
Onzeopdrachtgever in Limburg speelt een cruciale rol in het beheren vanlokale belastingen voor 29 gemeenten en het Waterschap Limburg.Jaarlijks evalueert onze opdrachtgever de belastingverordeningen,met een focus op juridische rechtmatigheid en uitvoerbaarheid. Erwordt gestreefd naar uniformiteit in belastingverordeningen vooralle 30 deelnemers. Vanwege het vertrek van een medewerker zijn weop zoek naar een nieuwe specialist verordeningen met de juistekennis en vaardigheden.

Wekunnen op dit moment niet meer informatie geven over dezeorganisatie. In de vervolgstappen van het sollicitatieproces kunnenwe jou hier wel van op de hoogte brengen.

Werktijden
Dewerktijden in deze fulltime functie zijn tijdens regulierekantoortijden.

Dit ga jedoen
Ben jij een specialist in wet- enregelgeving met een passie voor lokale belastingen? Dan hebben wijde perfecte kans voor jou! Wij zijn op zoek naar een gedrevenspecialist verordeningen. Als specialist verordeningen zul jeverantwoordelijk zijn voor het toetsen en verbeteren vanbelastingverordeningen. Met een aantrekkelijk bruto-uurloon tot€25,-, reiskostenvergoeding en pensioenregeling, bieden wij eenuitdagende en belonende carrièremogelijkheid. Solliciteer vandaagnog en maak de volgende stap in je loopbaan!

Uitzendbureau Manpower zoekt een specialistvorderingen voor een bedrijf in Roermond.

Als specialist vorderingen ga jij je bezighoudenmet de volgende werkzaamheden:

 • Toetsen vanbelastingverordeningen op juridische rechtmatigheid enuitvoerbaarheid
 • Streven naar uniformiteit inbelastingverordeningen voor alle 30 deelnemers
 • Verantwoordelijk voor het inspecteren vanbelastingverordeningen
 • Zorgen voor nalevingvan juridische voorschriften
 • Identificeren vanverbeterpunten in belastingverordeningen
 • Rapporteren over bevindingen en aanbevelingendoen

Dit krijgje

 • Brutosalaris van € 15,- tot€ 25,- per uur
 • Reiskostenvergoeding volgensregeling van de opdrachtgever
 • Fulltime baanvan 36 uur per week
 • Uitzendcontract viaManpower 
 • Ontwikkel jouw talent viaManpower Academy (meer dan 200 online trainingen)
 • Pensioenopbouw via Manpower  

Dit neem jemee

 • Minimaal mbo werk- endenkniveau
 • Beschikbaarheid van 36 uur per week
 • Kennis en inzicht in wet- en regelgeving metbetrekking tot gemeentelijke- en waterschapbelastingen
 • Ervaring met het lezen en redigeren vanbelastingverordeningen
 • Kennis en ervaring metontwikkelingen binnen het vakgebied van lokale heffingen
 • Goede contactuele vaardigheden in verband methet schakelen met meerdere stakeholders

Is dit jouw nieuwe baan en wil jij inaanmerking komen? Solliciteer dan vandaag nog voor de vacaturesluit en Manpower neemt binnen twee werkdagen contact met jeop!

Lees hier meer

Deel deze vacature: